Om oss Kontakt About us
Arne Eyland Walther Neuhaus


Drammensveien 123
N-0277 OSLO
Norway


Lillevold & Partners ønsker å overgå sine kunders forventninger gjennom unike løsninger som kombinerer effektiv bruk av teori, teknologi og innovasjon

Seminarer

Tittel: Ny offentlig tjenestepensjon – hva vil det koste?

Dato: Mandag 7. mai 2018, kl 10 – 15

Staten, KS og arbeidstagerorganisasjonene inngikk 3. mars en avtale om det fremtidige tjenestepensjonssystemet i offentlig sektor (OfTp). Pensjonsordningen for de offentlig ansatte skal fortsatt være ytelsesbasert, men fremgangsmåten for fastsettelsen av ytelsen er blitt forandret på to vesentlige punkter. For det første defineres pensjonsopptjeningen indirekte via en pensjonsbeholdning, og for det andre skal alle år i arbeid regnes som pensjonsgivende.

Utrednings- og analysearbeidet som ledet fram til forhandlingsresultatet har hatt hovedfokus på hva endret pensjonsmodell vil bety for fremtidige pensjonisters ytelsesnivå.

I dette seminaret vil vi gjennomgå våre egne analyser av hvordan endret OfTp kommer til å påvirke arbeidsgivernes fremtidig kostnadsnivå ved å innfri pensjonsforpliktelsen. Hvordan endres kostnadsnivået, og hvordan vil man se virkningen over tid på premiekostnad og regnskapsmessig pensjonskostnad (NRS 6, GKRS, …)? Hva er risikofaktorene for fremtidig kostnadsnivå, og hvordan vil omleggingen av OfTp endre dette risikobildet?

Pris: kr 4000 (mva fritt)

Påmeldingssiden: Klikk her for å gå til siden der du kan melde deg på

Program

10.00Velkommen
10.10Avtalen om ny offentlig tjenestepensjon. Hva blir nytt og annerledes? Og når?
10.30Markedsutviklingen i pensjonskostnader for offentlig sektor.
11.00Påslagsmodellen fra et forsikringsteknisk perspektiv.
11.30Pause
11.45Risikofaktorer for fremtidig pensjonskostnad.
12.30Lunsj
13.30Analyse av premiekostnad.
14.30Analyse av regnskapsmessig pensjonskostnad.
15.30Slutt for dagen.