Om oss Kontakt About us
Arne Eyland Walther Neuhaus


Drammensveien 123
N-0277 OSLO
Norway


Lillevold & Partners ønsker å overgå sine kunders forventninger gjennom unike løsninger som kombinerer effektiv bruk av teori, teknologi og innovasjon

Nyheter


Vil vi få nok i pensjon? (18.06.2018)

I denne rapporten vurderer Henrik Hammer og Hans Gunnar Vøien sammen med Jon M. Hippe fra FAFO virkningene av pensjonsreformen i privat sektor, inkludert nivået på framtidige pensjoner. Den viser blant annet at yngre årskull må jobbe i fire år mer for å få like god pensjon som generasjonene før dem. https://www.fafo.no/index.php/om-fafo/nyheter/item/vil-vi-fa-nok-i-pensjon.

L&P i DN (13.04.2018)

I Dagens Næringliv 11. april ble det skrevet om en rapport som Pål Lillevold har skrevet sammen med Jon Hippe i FAFO. Temaet er fripoliser og en oppsummering av artikkelen er lagt ut på DNtv https://www.dn.no/DNtv/video/2018/04/12/0514/derfor-blir-fripolisene-dine-forvaltet-darlig. Den fullstendige FAFO-rapporten kan lastes ned fra http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/ikke-som-forventet.


Ny offentlig tjenestepensjon – hva vil det koste? (20.03.2018)

Staten, KS og arbeidstagerorganisasjonene inngikk 3. mars en avtale om fremtidig tjenestepensjon i offentlig sektor. Vi skal avholde et seminar hvor vi gjennomgår hvordan dette vil påvirke premier og pensjonskostnader. Les mer ...


Daglig leder (31.12.2017)

Martin Lerudjordet overtok som selskapets daglig leder 1. januar 2018.
En til ny ansatt! (24.08.2017)

Vi har med dette gleden av å meddele at Isabelle Graasvoll er ansatt hos oss. Hun har lang erfaring som aktuarkonsulent og aktuar i forsikringsselskap. Isabelle begynner hos oss 1. oktober, og vi ser frem til hennes bidrag til verdiskapningen i selskapet og overfor våre kunder.


Ny ansatt! (27.06.2017)

Vi har med dette gleden av å meddele at Elisabeth Skinnes er ansatt hos oss. Hun har mastergrad i Finansiell Økonomi fra BI og bachelorgrad i Matematikk og Statistikk fra Universitetet i Oslo. Hun har også tatt noen emner på London School of Economics. Elisabeth begynner hos oss 15. august.


Ny rapport om effekten av nye kapitalkrav for pensjonskasser (17.10.2016)

På oppdrag av Pensjonskasseforeningen har Samfunnsøkonomisk analyse i samarbeid med Thore Johnsen (NHH), Jon M. Hippe (Fafo) og Lillevold & Partners gjennomført en analyse av hvilke virkninger nye kapitalkrav for pensjonskasser kan få for kapitalforvaltning, pensjonsrettigheter og de samfunnsøkonomiske virkningene dette kan medføre. Klikk her for å lese hele rapporten.


Lillevold & Partners overtar aktuartjenester fra Storebrand Pensjonstjenester (28.09.2016)

Aktuarfirmaet Lillevold & Partners AS og Storebrand Pensjonstjenester AS har inngått avtale om:

Avtalen vil ha flere positive effekter for begge de to selskapers kunder. Les mer ...