Om oss Kontakt About us
Arne Eyland Walther Neuhaus


Drammensveien 123
N-0277 OSLO
Norway

Tlf sentralbord: 23 27 54 60Lillevold & Partners ønsker å overgå sine kunders forventninger gjennom unike løsninger som kombinerer effektiv bruk av teori, teknologi og innovasjon

Nyheter


En til ny ansatt! (24.08.2017)

Vi har med dette gleden av å meddele at Isabelle Graasvoll er ansatt hos oss. Hun har lang erfaring som aktuarkonsulent og aktuar i forsikringsselskap. Isabelle begynner hos oss 1. oktober, og vi ser frem til hennes bidrag til verdiskapningen i selskapet og overfor våre kunder.

Ny ansatt! (27.06.2017)

Vi har med dette gleden av å meddele at Elisabeth Skinnes er ansatt hos oss. Hun har mastergrad i Finansiell Økonomi fra BI og bachelorgrad i Matematikk og Statistikk fra Universitetet i Oslo. Hun har også tatt noen emner på London School of Economics. Elisabeth begynner hos oss 15. august.

Ny rapport om effekten av nye kapitalkrav for pensjonskasser (17.10.2016)

På oppdrag av Pensjonskasseforeningen har Samfunnsøkonomisk analyse i samarbeid med Thore Johnsen (NHH), Jon M. Hippe (Fafo) og Lillevold & Partners gjennomført en analyse av hvilke virkninger nye kapitalkrav for pensjonskasser kan få for kapitalforvaltning, pensjonsrettigheter og de samfunnsøkonomiske virkningene dette kan medføre. Klikk her for å lese hele rapporten.


Lillevold & Partners overtar aktuartjenester fra Storebrand Pensjonstjenester (28.09.2016)

Aktuarfirmaet Lillevold & Partners AS og Storebrand Pensjonstjenester AS har inngått avtale om:

Avtalen vil ha flere positive effekter for begge de to selskapers kunder. Les mer ...


FMI kalkulator (16.11.2015)

Høsten 2014 vedtok Stortinget at alle med fripoliser skal kunne velge å forvalte pengene selv. Vi har laget en ny kalkulator som sammenlikner hvor mye man kan regne med å få i pensjon fra en ordinær fripolise og en fripolise med investeringsvalg: FMI kalkulator


Ny daglig leder (25.09.2014)

Etter snart syv års drift sammen i Lillevold & Partners har Johann Despriée og Pål Lillevold som selskapets partnere besluttet at Johann overtar som selskapets daglige leder fra og med 1. oktober. Denne endringen er en naturlig utvikling i selskapet som Pål og Johann har ledet sammen de siste årene. Kundeansvar og kunderelasjoner opprettholdes uendret og upåvirket av denne endringen. Pål vil fortsette å jobbe i (og med!) fullt engasjement med fokus på flere aktuarielle og tekniske utfordringer, som er det området hvor vi og han anser at han best vil bidra til utvikling og verdiskapning for selskapet og våre kunder fremover. Med en engasjert stab av syv heltidsansatte aktuarer, som innehar stor pensjonsteknisk bredde og dybde, er vi godt rustet til å realisere vår visjon om "Å overgå våre kunders forventninger gjennom unike løsninger som kombinerer effektiv bruk av teori, teknologi og innovasjon". Ta gjerne kontakt med Johann, 99550648, eller Pål, 90851962, hvis du har spørsmål eller ønsker nærmere utdypning.


Ny ansatt! (22.09.2014)

Vi har med dette gleden av å meddele at Henrik Paulov Hammer er ansatt som ny aktuar hos oss. Henrik avsluttet aktuarutdannelsen ved Universitetet i Oslo sommeren 2014. Før dette oppnådde han bachelorgrad i matematisk finans, med betydelig innslag av bedriftsøkonomiske fag, ved Universitetet i Agder. Henrik begynte hos oss 15. september, og vi ser frem til hans bidrag til verdiskapningen i selskapet og overfor våre kunder.